Online rezervace
Hotel Quisisana Palace***** • Marianskolazenska 298/3, 36001. Karlovy Vary (Czech Republic) • Tel.: 00420 357 079 110 • Email
FacebookInstagramTripadvisor

Stručná historie domu Quisisana v Karlových Varech

Procházíme - li po karlovarské promenádě podél řeky Teplé a dojdeme-li až ke Grandhotelu Pupp, zaujme nás na první pohled svoji bohatou fasádou členěnou lodžiemi po italském vzoru pozoruhodná stavba paláce Quisisana pocházející z období „zlatého věku“ Karlových Varů.

Na tehdejší dobu to byla grandiózní stavba, první svého druhu v Karlových Varech. Byla postavena v časech, kdy za řekou Teplou už vládla čtvrtá generace Puppů. Její vůdčí osobnost Anton Pupp vlastnil v Českém sále cukrárnu, v domě Anglická královna (Königin von England) na Staré louce pekařství a na Tržišti další dva obchody. Byl úspěšným podnikatelem z bohaté rodiny. Prozíravě se oženil s energickou dívkou s velikým věnem, s Marii Mattoniovou a spojil tak dva velké majetky nejbohatších karlovarských rodin.

Právě pro svoji manželku nechal v letech 1887-1888 postavit palác Quisisana na místě přírodní skalní terasy, která představovala poslední volnou parcelu na atraktivní Mariánskolázeňské
ulici . V archivu se zachovala zpráva o tom, že při lámání skály a jištění opěrné stěny došlo dne 27.
března 1888 na staveništi k neštěstí. Padající skála zasypala několik lidí. Koncem října 1888 byla
dokončena hrubá stavba.

Kdo vypracoval projekt, není zatím známo. V archivech se dosud nepodařilo dohledat plány domu, podle kterých by bylo možno spolehlivě určit architekta a stavitele. V úvahu přichází nejschopnější karlovarský architekt té doby Alfred Bayer, který nasbíral zkušenosti ve Vídni u firmy Fellner a Helmer, ale i vídeňský architekt , žák profesora Hansena Karl Haybäck, který se angažoval zejména pro krále minerálních vod Heinricha Mattoniho nebo vídenští stavitelé Příhoda a Němeček, kteří naopak pracovali pro rodinu Puppů.

Na novostavbě se od listopadu 1888 pokračovalo ve vnitřních pracích. Přes následující zimu se domovní interiéry všech pokojů i schodišť doplňovaly bohatou štukovou výzdobou. Následně se všechny obytné prostory velkého objektu tapetovaly. Pouze velké široké schodiště a domovní chodby se vstupním vestibulem a lodžie byly vymalovány bílou a zlatou barvou. Na všech patrech byla velká vysoká zrcadla v zlacených rámech. Mnohadílná okna k opěrné zdi měla bohaté lepty s rostlinnými motivy a bytové prosklené dveře leptaná a zabrušovaná skla. Na jaře 1889 se palác vybavoval luxusním nábytkem. Na otevření novostavby se sešla celá velká rozvětvená rodina Puppů.

Tento honosný dům sloužil nejen jako rodinné sídlo Antona Puppa, ale také pro ubytování četných hostů. V roce 1890 založili manželé Puppovi pamětní knihu, snad u příležitosti ubytování významného hosta sultána ze Soho, do které návštěvníci v mnoha jazycích zaznamenávali svoje dojmy a pocity z ubytování a poděkování hostitelům.

První zápis v kronice je psán arabsky, naštěstí však s německým překladem, takže se nám po více jak sto letech dochovala sultánova vroucí modlitba:

Ó, kéž Bůh na nebesích vyslyší mou modlitbu : já, Tvůj otrok, Bože, kterýž jsem toto napsal přeji panu a paní Puppovým, jež vystavěli tento dům, mnoho štěstí, požehnání a zdraví, aby je Bůh ve své pevné víře ve dne i noci opatroval a aby jim i jejich dětem pozlatil všechny jejich dobré skutky."

Význam slova Quisisana znamená doslova v překladu Zde se uzdravuje….. a v případě rodiny Puppů tomu tak opravdu bylo. V tomto domě paní Marie Puppová postupně porodila sedm dětí. Na jaře 1890 Pupp Anton společně s bratry Juliusem a Heirichem založil hotelovou společnost. Anton Pupp se stal prvním prezidentem této akciové společnosti.

Ve dnech 23. a 24. listopadu 1890 na řece Teplé vznikla velká povodeň, která značně poškodila majetky Puppů Český i Saský sál, Zlatou harfu a další hotelové objekty. I sklepy a přízemí novostavby Quisisana byly zaplaveny vodou. O příští lázeňské sezóně už ale nebylo po škodách po povodni ani stopy.

Výdělky nové akciové společnosti Pupp byly tak velké, že se brzy po povodni hotelová> společnost stala zase ziskovou. V r. 1892 to se zboural Český sál a v následujících dvou letech se postupně přestavěl Grandhotel PUPP podle návrhu vídeňských architektů Příhody a Němečka. Náklady činily několik miliónů rakouských korun. Anton Pupp žil v Quisisaně shlížeje z jejích oken na hotelové impérium Puppů až do své smrti 7.října 1907 . Quisisana po 1. světové válce patřila paní Emilii Puppové-rozené Knollové a sloužila jako lázeňský pension. Byla zde ubytovaná řada lázeňských pacientů z různých zemí. Němci, Rakušané, Angličané, Američané, Poláci i Rusové. Nejlepší sezóna byla koncem dvacátých let. V té době došlo k přestavbě 4. patra, byly zrušeny mansardy a místo nich provedena další lodžie nádherným výhledem. Nově zřízené hostinské pokoje měly již samostatné koupelny osvětlené střešními světlíky.V domě bylo zavedeno ústřední topení , zdobená kachlová kamna byla vybourána, lodžie v přízemí byla z praktických důvodů zasklena. Stavební práce tehdy řídili a realizovali karlovarští stavitelé Kubiček a Baier.

V letech třicátých 20. století se návštěvnost zhoršovala díky světové hospodářské krizi a na konci třicátých let výrazně poklesala vlivem národnostního napětí a pozvolným nástupem Henleinovského hnutí . Po připojení Sudet k Velkoněmecké Říši pak počet hostů nadále klesal. Přesto až do září roku 1943 sloužila Quisisana jako lázeňský dům, než ji potkal smutný osud desítek jiných karlovarských domů, neboť do ní byli v důsledku masivního bombardování Berlína přemístěni zranění vojáci z Berlínské nemocnice. Ještě v červnu 1945 se tu léčilo 45 pacientů, z toho 22 těžce raněných, o všechny se staralo celkem osm sester.

V září 1945 byla Quisisana zkonfiskována majitelce Emilii Puppové a jejím dcerám Alžbětě a Doris podle dekretů presidenta Beneše. Okresní správní komise jmenovala jako národního správce Otakara Kadlečku. Než se ale stačil do domu nastěhovat a provozovat ho jako hotel, zabrala si
budovu podobně jako spoustu jiných domů Rudá armáda. Quisisana se tak zařadila do skupiny nejatraktivnějších karlovarských domů, v nichž měli být ubytováni ruští generálové a důstojníci (jednalo se o hotely Imperial, Richmond, Pupp, dále domy Neapol, Florencie, Regina, Sofie,Quirinal a vilu Margareta.

Quisisanu podle záznamů opustili Rusové již někdy na podzim 1947. Stav budovy byl tehdy dosti špatný, vnitřní zařízení poškozeno, okna a podlahy rozbité, dům bylo třeba důkladně vydesinfikovat. V dubnu 1948 pak byla začleněna do takzvané Kolektivní národní správy hotelových a ubytovacích podniků v Karlových Varech. Po jejím zániku přešla do správy Československých hotelů, odkud byla posléze vyřazena a od 1. ledna 1950 začleněna do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Jeden čas dokonce spadala pod Vojenskou ubytovací správu Československé lidové armády a byli zde ubytováni důstojníci, kteří v té době „hospodařili“ v armádní zotavovně Moskva – bývalém GH PUPP zřízené na příkaz neblaze známého ministra generála A. Čepičky . O vánocích roce 1953 byli obyvatelé domu Quisisana svědky dramatické události- chlouba města GH Pupp se ocitl v plamenech. Do Quisisany byli přinášeni zranění rekreanti a požárníci, kteří se při hašení přiotrávili hustým dýmem.

Na konci roku 1960 pak neustálé změny správců konečně ustaly a dům byl definitivně převeden na MNV Karlovy Vary a Podnik bytového hospodářství města Karlových Var. Do Quisisany se nastěhovali běžní nájemníci, pro které se zde zřídily kuchyně a koupelny. V místnostech, které dosud nebyly vytápěny, byla instalována fasádní plynová topidla.

Po roce 1989 zůstala budova ve vlastnictví města. Ani v této době se neprováděla žádná údržba ani opravy a tak se stav domu neustále zhoršoval.Na základě statického posudku z roku 2001, který zhodnotil stav domu jako havarijní, byli všichni nájemníci postupně vystěhováni. Město Karlovy Vary se rozhodlo vyřešit problém záchrany domu po svém a to prodat dům zájemci, který za něj nabídne v aukci nejvyšší cenu.

V prosinci roku 2005 koupila dům za 77 milionů českých korun společnost Exklusive –apartments, která od roku 2007 provádí jeho obnovu . Dne 14.10.2010 proběhlo kolaudační řízení, ve kterém bylo osvědčeno , že dům Quisisana pod novým názvem Quisisana Palace je způsobilý pro provozování hotelu s vlastní restaurací a lázeňskými službami .  

Café-Restaurant Quisisana
Café-Restaurant Quisisana Wellness

Café-Restaurant Quisisana

Moderní česká kuchyně se sezónními specialitami.

Wellness

Užijte si masáže, perličkové koupele s karlovarskou solí, kosmetiku a privátní SPA SUITE během pobytu v našem Quisisana wellness centru.

CAFÉ-RESTAURANT QUISISANA

Vychutnejte si moderní českou kuchyni v exkluzivní atmosféře kavárny ve vídeňském stylu. Nenechte si ujít příležitost vyzkoušet naši výběrovou kávu připravenou místní pražírnou.

Restaurace

Zarezervujte teď a získejte 90 minut v privátním SPA SUITE zdarma.
Hotel Quisisana Palace | Karlovy Vary | 3 důvody proč se ubytovat u nás - 1
Exkluzivní lokalita v historickém centru Karlových Varů.
Hotel Quisisana Palace | Karlovy Vary | 3 důvody proč se ubytovat u nás - 2
Atmosféra butikového hotelu v původní rezidenci z 19. století.
Hotel Quisisana Palace | Karlovy Vary | 3 důvody proč se ubytovat u nás - 3